Lex est recta ratio imperans honesta. / Prawo jest słuszną racją nakazującą to, co szlachetne.

Lex est recta ratio imperans honesta. / Prawo jest słuszną racją nakazującą to, co szlachetne.

Kontakt

ul. Podwale 19/1
50-043 Wrocław

tel.: +48 (71) 359 02 36
tel. kom.: +48 601 416 012
tel/fax: +48 (71) 39 49 130

e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rodzaje usług


Kancelaria specjalizuje się w świadczeniu usług w zakresie sporządzania opinii prawnych, reprezentacji przed sądami, organami administracji, udzielania porad i konsultacji podczas spotkań, telefonicznie na drodze korespondencyjnej (poczta, fax, e-mail), bieżącej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych i osób fizycznych.

Wiodące obszary praktyki :

 • Rozwiązywanie Sporów i Arbitraż
 • Prawo pracy
 • Prawo korporacyjne
 • Transakcje na rynku obrotu nieruchomościami i inwestycje budowlane
 • Prawo podatkowe i spory podatkowe
 • Prawo upadłościowe i układowe
 • Prawo cywilne

Rozwiązywanie Sporów i Arbitraż

Kancelaria zapewnia kompleksową pomoc prawną na najwyższym poziomie w prowadzeniu sporów sądowych i pozasądowych na każdym ich etapie.

Kancelaria zapewnia zastępstwo procesowe w wymagających wysokich umiejętności oraz wiedzy sprawach cywilnych, pracowniczych, gospodarczych i administracyjnych przed Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym i Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz sądami powszechnymi pierwszej i drugiej instancji, a także w postępowaniach arbitrażowych przed sądami polubownymi krajowymi i międzynarodowymi.

Prawo pracy

Kancelaria świadczy kompleksową i profesjonalną obsługę prawną w zakresie indywidualnych i zbiorowych stosunków prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych.Praktyka Kancelarii obejmuje prowadzenie sporów sądowych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych przed sądami wszystkich instancji.

Klientom Kancelarii oferowana jest pomoc na każdym etapie prowadzonej działalności gospodarczej zapewniając pełną dokumentację i koordynację procesu nawiązania, rozwiązywania oraz kontynuacji stosunku pracy.

Prawo korporacyjne

Kancelaria zapewnia profesjonalną obsługę przy zakładaniu spółek osobowych oraz kapitałowych, oddziałów i przedstawicielstw podmiotów zagranicznych w Polsce, a także stowarzyszeń i fundacji.

Kancelaria oferuje obsługę prawną procesów połączeń, podziałów i innych form reorganizacji podmiotów gospodarczych. Kancelaria Oferuje doradztwo i pomoc przy transakcjach sprzedaży oraz nabywania udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego, a także w procesach zbywania i nabywania przedsiębiorstw oraz ich zorganizowanych części.

Transakcje na rynku nieruchomościami i inwestycje budowlane

Kancelaria zapewnia pomoc i obsługę przy wszystkich etapach transakcji zawieranych na rynku nieruchomości w Polsce (zwłaszcza we Wrocławiu), począwszy od analiz prawnych dotyczących nieruchomości i ryzyka związanego z ich nabyciem, poprzez obsługę prawną negocjacji, przygotowanie umów i dopełnienie wszystkich formalności. Kancelaria pomaga i reprezentuje klientów we wszystkich fazach projektów inwestycyjnych.

Kancelaria stale współpracuje z biurami nieruchomości działającymi na terenie Polski.

Prawo podatkowe i spory podatkowe

Kancelaria zapewnia profesjonalną pomoc i zastępstwo w sprawach i postępowaniach podatkowych przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi wszystkich instancji.

Prawo upadłościowe i układowe

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie prawa upadłościowego i układowego, zarówno na rzecz dłużników mających problemy z terminowym zaspokajaniem należności, jak i wierzycieli dochodzących swoich roszczeń od dłużników będących w zwłoce, w stosunku, do których powinno rozpocząć się postępowanie naprawcze bądź upadłościowe, lub którzy zdecydowali się podjąć rokowania ze swoimi wierzycielami. Usługi świadczone przez Kancelarię obejmują doradztwo i reprezentację klientów na wszystkich etapach postępowania upadłościowego lub naprawczego.

Radca prawny Tomasz Michałowski ma doświadczenie w prowadzeniu tego typu spraw nabyte m. in. przez wielokrotne pełnienie funkcji syndyka upadłości i nadzorcy sądowego

Prawo cywilne

Kancelaria oferuje pomoc w zakresie prawa cywilnego i rodzinnego w szczególności w :

 • doradztwie i reprezentacji w sprawach o stwierdzenie nabycia spadków, dział spadku i o zachowek,
 • prowadzeniu spraw dotyczących prawa własności, użytkowania wieczystego, służebności, użytkowania, zastawu, hipoteki,
 • doradztwo prawne oraz reprezentowanie w toku postępowania rodzinnego i opiekuńczego,
 • prowadzenie spraw rozwodowych, o orzeczenie separacji, o podział majątku małżeńskiego,
 • prowadzenie spraw z zakresu prawa zobowiązań w tym o odszkodowanie, zadośćuczynienie, zapłatę z tytułu rękojmi i gwarancji.